ایران رل
دانشنامه ازدواج ثبت نام اهداف ما تماس با ما

خواندنی ها

🔹 ملاک و معیارمان برای ازدواج چقدر درست است؟
🔹 اهمیت مشاوره قبل از ازدواج
🔹 این 10 نشانه می گوید هنوز برای ازدواج تان زود است!
🔹 معرفی کتاب
🔹 هشت راز ازدواج موفق و داشتن یک رابطه ماندگار
🔹 «بیان احساسات» ناجی زندگی دو نفره شما
🔹 ازدواج کرونایی
🔹 تشکیل خانواده در ایام پر خطر
🔹 هنگام خشم همسرتان هرگز این 9 کار را نکنید.
🔹 مثلث عشق سه ضلع دارد.
🔹 خانواده همسر کنترل گر
🔹 با مقدمات خواستگاری آشنا شویم.
🔹 غفلت در آزمایش های پیش از ازدواج
🔹 راه حل مقابله با ترس از ازدواج
🔹 برای بله گفتن دست نگه دارید!
🔹 انتخاب با چشمان باز
🔹 معیارهای انتخاب همسر
🔹 کدام خواستگاری ها را جدی بگیریم؟
🔹 فرضیه تعداد کم پسران برای ازدواج رد شد.
🔹 ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دین و عرف
🔹 نکاتی که قبل از ازدواج با مردان مطلقه باید به آنها توجه کنیم.

برای بله گفتن دست نگه دارید!

آمارها و هشدارهای زیادی را درباره بالا رفتن سن ازدواج می شنویم. وقتی کسی را می بینیم که سن ازدواجش در حال گذشتن است به او توصیه می کنیم که سخت نگیر. چند جلسه با خواستگارت خارج از منزل قرار بگذار تا بیشتر با هم آشنا شوید؛ سپس صیغه محرمیت و نهایتا هم عقد؛ اما خیر! ازدواج به همین راحتی هم نیست. گاهی باید در ازدواج تعلل کنید و برای بله گفتن دست نگه دارید ...​
اگـر شناسـنامه تان را ورق بزنید چهار واقعه زندگي در آن آمده است: تولد، ازدواج، طلاق و فـوت؛ كـه فقـط در ازدواج و طـلاق مخـتاريد، بنابراين ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلكه بايـد بـا مطالعه و براساس معیارهاي حقیقي همسر را انتخاب كرد. قبل ازدواج حتما با يك متخصص يا يك مشاور خِـبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزي مشاوره كنید. ايـن كـه مـي گويـند «بـه هم عـادت مـي كنید»، «علاقه بعدا پیدا مي شود» در همه جا صـحیح نیـست. زمانـي علاقـه «بعدا» پیدا مي شود كه پايه و اساس ازدواج بر معیارهاي عقلانـي اسـتوار شـده باشد. با عنوان هاي «دعواهاي پدر و مادرم مرا خسته كرده بود!»، «در تنگـناي مالـي بـودم ​»، «همه دوستانم ازدواج كرده اند» و ... تن به ازدواج تحمیلي و ناخواسـته ندهید.
با خودتان خلوت کنید. تمام نظرات و تفکرات را کنار هم بچینید و جنبه های مثبت و منفی ازدواج با خواستگارتان را کنار هم مقایسه کنید.
اگر از دعـواهاي والدينـتان خـسته شده ايد دنبال فكر و چاره اساسي باشـید، براي فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نكنید كه ممكن است شما هم به همین مـصیبت دچـار شـويد! براسـاس نـیازهاي اقتصادي ازدواج نكنید اگر مهر و محبت كه پايه و اسـاس يك زندگي مشترك است وجود نداشته باشد همه چیز براساس تصادف و شانس پـیش مـي رود، شـايد تـصادفا خـوب پـیش رود و شـايد هم بـرعكس؛ و بـه علـت ايـن كه دوسـتانتان ازدواج كـرده انـد تـن بـه ازدواج ناخواسـته ندهید. نـبايد بـدون جهت اعتماد به نفستان را از دست دهید و نگران شويد كه مبادا كسي به سراغتان نیايد.

خودتان را بشناسید:
خودتان را درست بشناسید و مطمئن باشید که واقعا تصمیم دارید ازدواج کنید یا نه و اگر پاسخ مثبت است به چه دلیل؟ بخاطر پول؟ ظاهر طرف مقابل؟ شخصیتش؟ یا صرفا برای اینکه از خانه پدری فرار کنید؟ کسی که خودشناسی می کند، برای زندگی خودش هدف قایل می‌شود، برنامه ریزی می‌کند، آرزوهایش را روی کاغذ می‌آورد و جاهای خالی زندگی‌اش را شناسایی می‌کند. کسی که خودش را خوب می شناسد، کمتر تحت تاثیر حرف دیگران مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد و دوست دارد خودش بداند با زندگی‌اش چه کار می‌کند.

معیارهای درست ازدواج را در نظر بگیرید:
نکته مهم این است که این شما هستید که تعیین می‌کنید یک ویژگی برایتان مهم است یا خیر. مثلا برای یک نفر ممکن است ازدواج درون قومی خیلی مهم باشد ولی برای کس دیگر اصلا اهمیت نداشته باشد. نکته دیگر این است که تفاوت آدم‌ها در یک قالب نسبی مطرح می‌شود تا مطلق.

تصمیم بگیرید:
با خودتان خلوت کنید. تمام نظرات و تفکرات را کنار هم بچینید و جنبه‌های مثبت و منفی ازدواج با خواستگارتان را کنار هم مقایسه کنید. آیا جنبه‌های مثبت به جنبه‌های منفی می‌چربند؟ آیا چیزی در نکات منفی هست که خیلی برایتان مهم باشد و بخاطرش بخواهید از طرف بگذرید؟ ممکن است چیزهایی را که شنیدید قبول نداشته باشید که ایرادی ندارد. می‌توانید از مشاور کمک بگیرید ولی در نهایت این زندگی شماست. تصمیم آخر را خودتان بگیرید و آن را به پدر و مادرتان اعلام کنید.

حالا چه عجله ایست؟
وقتی گفته می شود در ازدواج سهل گیر باشید، یعنی در اصل ازدواج عجله کنید. زود ازدواج کنید و ازدواج تان را به بهانه های واهی به تعویق نیندازید. مراسم را ساده برگزار کنید و ریخت و پاش نداشته باشید اما این مغایر با وقت گذاشتن برای شناخت و بیان کردن انتظارات مادی به جا نیست.
نمی شود مراحل شناخت و انتخاب همسر را با یک یا دو هفته‌ای انجام دهید. زود تصمیم گرفتن و تصمیم گیری بر اساس ظواهر ماجرا، شما را به سمتی سوق می دهد که هر چه پیش تر بروید، نکات جدیدتری کشف کنید و وقتی که دیگر دیر شده، پی به تفاوتها ببرید.
در انتخاب همسر پس از بررسی معیارهای طرف مقابل، وضعیت خود را با وی مقایسه کنید و در صورت هماهنگی تصمیم گیری نمایید. بدون توجه به شرایط خود انتخاب ایده آلی نکنید.
معطل کردن فرایند شناخت یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت دختر و پسر از یکدیگر است. دختر و پسر باید با یکدیگر آشنا باشند. نباید پیش از مراسم عقد، مسائل با اهمیت را ناگفته گذاشت و باید پیش از آنکه بله را بگویید درباره همه چیز شفاف و دقیق صحبت کنید. از اولویت های زندگی تان گرفته تا شخصیت خود و وضعیت فعلی و گذشته و آینده تان. همه چیز را باید بگویید و به طور دقیق تناسب تان را بسنجید.

توصیه مشاوران به مراجعان:
1.در انتخاب همسر عجله و شتاب نكنید. اين امر را با بررسي و تحقیق انجام دهید.
2.در همسر گزينـي وسـواس به خرج ندهید؛ سعي كنید با ديده اغماض عوامل مختلف را بررسي و تصمیم گیري کنید. ​
3.چـنانچه پـدر و مـادر و خانـواده هاي وابسته، سختگیري كنند براي متقاعد كردن آنها از مشاور خانواده کمک بگیريد.
4.از ازدواج تحمیلي خودداري كنید.
5.در انتخاب همسر پــس از بررســي معــیارهاي طــرف مقابــل، وضــعیت خــود را بــا وي مقايـسه كنـید و در صـورت هماهنگی تـصمیم گیـري نمايـید. بـدون تـوجه بـه شرايط خود انتخاب ايده آلي نکنید.
6.در انـتخاب همسر از پـدر و مـادر و خويـشاوندان خـود نظرخواهی كنـید ولـي مـواظب باشـید چـون بـه علـت عـدم تخـصص ممكـن اسـت نظـر آنـان تحت تاثیـر معیارهاي خاص مناسب نباشد. حتما با مشاور واجد شرايط مشورت كنید.
7.بـراي شـناخت همسر از هر دو روش مـستقیم و غیرمستقیم استفاده نمايید و حتما قـبل از خواستگاري، به طور مستقیم، از طريق مشاهده گفت و شنود، از او شناخت پیدا كنید.
Copyright © 2022 IRANREL.CLUB