ربات همسریابی ایران رل

شریک زندگی خود را بیابید

شروع

ربات ایران رل

ایران رل یک ربات تلگرامی هوشمند است که افراد را در شهر های مختلف جهت ازدواج به یکدیگر معرفی می کند. ایران رل از هوش مصنوعی GPT-4 استفاده می کند و هم اکنون هزاران نفر در سرتاسر ایران از کاربران این ربات هستند و از خدمات ایران رل استفاده می کنند.

کاربران ایران رل

321,110

18,894

61

آموزش

احراز جنسیت

حریم خصوصی

شبکه های اجتماعی ایران رل
© 2024 IRANREL Copyright